Rzeczoznawstwo majątkowe

Superopcja oferuje także usługi wyceny nieruchomości – dokonywanych przez licencjonowanego rzeczoznawcę majątkowego, z ważnymi uprawnieniami zawodowymi w zakresie szacowania nieruchomości. Przy dokonywanych wycenach korzystamy z wszelkich dostępnych źródeł i dokumentów, na podstawie których można określić wartość nieruchomości, uwzględniając jednocześnie złożoną dynamikę rynku nieruchomości, kierunki rozwoju urbanistycznego i aktualnie panujące trendy. Rezultatem pracy rzeczoznawcy jest oczywiście operat szacunkowy, dokument urzędowy stwierdzający wartość danej nieruchomości, sporządzony w formie pisemnej. Operat zawiera dokładny opis i oznaczenie nieruchomości, opis szacowania i obliczeń, określenie celu wyceny i dane zamawiającego. Zamawiającym (zleceniodawcą) może być osoba fizyczna, instytucja (np. sąd) albo firma (np. bank).

 

Cele dla których może być sporządzony operat szacunkowy:

 •  hipoteczny
 • skarbowo-podatkowy
 • kupna-sprzedaży
 • amortyzacyjny
 • negocjacyjny
 • ustalenia opłat adiaceńsko-planistycznych
 • dochodowy
 • darowizn i spadków
 • zamian

Rzeczoznawca majątkowy w wyniku wyceny określa:

 • wartość rynkową nieruchomości
 • wartość odtworzeniową nieruchomości
 • wartość katastralną nieruchomości

Są to pojęcia zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Zapraszamy do kontaktu z nami w każdej sprawie związanej z kwestiami szacowania wartości nieruchomości.